• תורנים ושבתות
חזרה לפעילות משרדנו

תורנים ושבתות

ישנם לא מעט מקרים בטיפולנו שעניינם טיפול רשלני שניתן על ידי רופאים זוטרים בבתי חולים במהלך תורנויות בלילות או בחגים.

מקרה מוות שארע עקב טיפול בידי תורן לא מנוסה. ראה כתבות בנושא (כתבה 1, כתבה 2).