• רפואת משפחה
חזרה לפעילות משרדנו

רפואת משפחה

  1. תחלואה קשה עקב הימנעות רשלנית מביצוע בדיקות שגרה.
  2. מחדל שגרם לתחלואה קשה בשל העדר המלצה על תרופות מניעה.
  3. נזקים שנגרמו בשל מעקב לקוי אחר השפעות לוואי של תרופות.
  4. מוות שנגרם בשל התעלמות עיקבית מתלונות חולה.