• פסיכיאטריה
חזרה לפעילות משרדנו

פסיכיאטריה

  1. התאבדות בשל השגחה רשלנית בבית חולים פסיכיאטרי.
  2. מעקב רשלני אחר חולה בקהילה שגרמה לרצח.
  3. התאבדות בבית חולים במחלקה סגורה.
  4. התאבדות של חולה צעירה שארעה לאחר שחרורים חוזרים ונשנים למרות נסיונות התאבדות בתואנה שהיא מעמידה פנים.
  5. פטירת מטופל בגין מינון עודף של תרופה פסיכיאטרית.