• נטישת חולים על שולחן הניתוחים
חזרה לפעילות משרדנו

נטישת חולים על שולחן הניתוחים

מקרה של מוות עקב נטישת חולים על שלחן הניתוחים כשהם במצב קריטי.
ראה כתבות בנושא (כתבה 1, כתבה 2).