• נוירולוגיה ונוירוכירורגיה
חזרה לפעילות משרדנו

נוירולוגיה ונוירוכירורגיה

להלן מספר דוגמאות של תיקים שטופלו על ידנו בשנים האחרונות.

  1. אירוע מוחי בשל המנעות ממתן טיפול מונע בחולה עם גורמי סיכון מוכחים.
  2. אי מתן טיפול במועד במקרה של אירוע מוחי בשל כשל רשלני באיבחון.
  3. מוות בשל איחור בעיתוי ביצוע הטיפול בחולה שהופיע עם אירוע מוחי טרי.
  4. נזק מוחי חמור בשל טיפול חודרני כושל במקרה של אירוע מוחי.
  5. איחור ניכר באיבחון גידולים מוחיים למרות קיומם של סימנים ברורים.
  6. מוות בשל זיהום לאחר ניתוח מוח שלא טופל במועד.
  7. העדר השגחה על חולה לאחר ניתוח.