• טיפולים אסתטיים
חזרה לפעילות משרדנו

טיפולים אסתטיים

נושא הטיפולים האסתטיים אינו מוסדר עדיין באופן משביע רצון. בפועל התחום נותר פרוץ במובן זה שרופאים רבים שלהם אין כל הכשרה בתחום מציגים עצמם כמומחים ומבצעים טיפולים שאינם מוכשרים להם.

משרדנו טיפל במספר מקרים שכאלה בעבר. ראה כתבות בנושא (כתבה 1, כתבה 2).