• גינקולוגיה
חזרה לפעילות משרדנו

גינקולוגיה

  1. אירוע מוחי שגרם לנזק משמעותי עקב הנחייה רשלנית לשימוש בגלולות למניעת הריון.
  2. איחור משמעותי באיבחון גידולים במערכת המין בשל אי ביצוע בדיקות שגרה.
  3. איחור ניכר באיבחון נקבים במעי שנגרמו במהלך ניתוחים גינקולוגיים.
  4. אובדן כיליה עקב קשירה רשלנית של שופכנים במהלך ניתוח גינקולוגי.