רשלנות רפואית

המפגש שבין חולה לרופא נועד מטבעו להיטיב עם החולה. ואולם, ידוע שלא תמיד מסתיים המפגש בתוצאה המקווה.

אכן נכונה היא העובדה שלרוב הסיבה לכישלון הטיפול נעוצה, מן הסתם, במצב הבריאותי של החולה ובמגבלות כוחה של הרפואה – אך לא תמיד כך.

ישנם מקרים לא מעטים בהם התוצאה הגרועה נגרמה ישירות משום שהרופא פעל בדרך שרופא סביר לא היה פועל בה. מצב זה עונה לתיאור המשפטי "רשלנות רפואית".

היות ומדובר בשאלה משפטית הרי שההכרעה האם מדובר אכן במקרה של רשלנות רפואית נעשית על ידי בית משפט. ואולם, לשופטים כלשעצמם אין הידע והניסיון הרפואי הנדרשים לכך. מסיבה זו על החולה להביא בפני בית המשפט חוות דעת של רופאים מומחים המתייחסות לבסיס הרפואי החיוני להכרעה בשאלה מה היה עושה רופא סביר בנסיבות העניין.

הגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית הינה הליך יקר, סבוך וממושך. ראשית דבר בפניית הלקוח אלינו כשבפיו טענה אודות רשלנות רפואית. בשלב הראשון אנו עורכים במשרדנו הליך בדיקה קפדני שמטרתו להעריך את סיכויי התביעה. לשם כך אנו אוספים את מלוא החומר הרפואי של הלקוח ולאחר מכן בוחנים לעומק את הרשומה הרפואית. לאחר מכן אנו מעריכים את טיב הטיפול הרפואי שניתן, את היקף הנזק הנטען וכמובן את מידת הקשר שבין מעשה הרשלנות לנזק שנגרם.

רק באותם מקרים בהם התגבשה בנו ההכרה, בתום אותה ההערכה הראשונית, שאכן מדובר ברשלנות רפואית, אנו פונים למומחים מן השורה הראשונה על מנת שיציידו אותנו בחוות דעתם המקצועית התומכת בקיומה של רשלנות בטיפול שגרמה לנזק משמעותי.

כאשר קיימת תמימות דעים ביננו לבין המומחים, הם מציידים אותנו בחוות דעתם ההכרחית לשם הגשת כתב תביעה לבית משפט.

חשוב לציין שהליך איסוף מלוא הרשומה הרפואית, קיום הערכות פנימיות במשרדנו, מגעים עם המומחים הרפואיים, גיבוש חוות הדעת והגשת כתב התביעה – הינו הליך ממושך המחייב אורך רוח.